A világhálón számos evvel a témával foglalkozó írást találni, amelyek szétszórva, más-más oldalon találhatóak meg. Mindezek egybegyűjtve, talán teljes képet alkotnak mindarról, ami a Föld lakosaira és a magyar nemzetre vár.

A MAGYAR SZENT KORONA MŰKÖDÉSI RENDSZERE

A SZENT KORONA KÓDJA

MAJA SÁMÁN ÜZENETE


Az összes testvéremnek üzenném, aki hallja ezt az üzenetet, hogy ezek a szavak nem a sajátjaim, hanem az őseimé. Mindez a maja próféciából származik. 12 Baktun és 13 Ahau (2012, december) az őseink visszatérésének ideje, a bölcsesség embereinek visszatéréséé. Engedjük, hogy eljöjjön a reggel, engedjük, hogy eljöjjön a hajnal, s az emberek boldogok legyenek, békét és boldogságot találjanak! Azért vagyok itt, s küldöm nektek ezt az üzenetet, hogy ne féljetek, s terjesszétek világszerte ezt a kapott üzenetet. Ne féljetek a korszak megváltozásától, mert amikor ők eljönnek, olyan lesz, mint egy új év, egy új évi nap… ez csak egy változás. Nem az első alkalom, hogy ez megtörténik, ki tudja egyáltalán, hogy már hányszor történt mindez?! Amikor őseink megalkották a naptárat, kivártak, s bebizonyították, hogy minden 5200. évben bekövetkezik mindez. A számolásuk a Nap első ciklusától kezdődött, s a negyedik ciklusáig tartott, amit mi is nemsokára befejezünk. A Nap negyedik periódusában járunk! Nem a Föld teremtése az, amiről most beszélünk. A mostani számolás akkor kezdődött, amikor a naptárak már elkészültek, s használatba állították őket, s mint mondtam, a Nap negyedik periódusában járunk. Mindez már évezredek óta így zajlik, ne féljetek testvéreim! Ne higgyetek el mindent azoknak az embereknek, akik megrémítenek titeket. A maja vének tanácsát megtalálhatjátok Guatemala Cityben, a 6. utcában. Köszönöm szépen, remélem, hogy üzenetem használható lesz a számotokra és ne féljetek! A maja vének tanácsa, a guatemalai vezető, továbbá az amerikai kontinens öregjeinek és spirituális tanítóinak nagymestere is hozzájárul ezen üzenethez. Nagyon szépen köszönöm! /fordította:Tor Salqvist/


A DALAI LÁMA ÜZENETE A MAGYAROKHOZ

Magyarok!
Bár népük nagy múltra tekint vissza, a szabadság és a demokrácia terén még fiatalnak számítanak. A lehetőség mindazon által eljött az Önök számára, hogy kibontakoztassák képességeiket és megmutassák a világnak szellemüket, kezdeményező képességüket. Ehhez azonban az önbizalom elengedhetetlen. Éppen ezért akármilyen nehéz is, bármilyen akadállyal, nehézséggel néznek szembe, nem szabad, hogy elveszítsék a reményt és az elhivatottságukat. Bizakodónak kell maradniuk!
Egy tibeti mondás úgy tartja: 9 kudarc 9 próbálkozást jelent.
Biztos vagyok abban, hogy egy ilyen nagy múltú nemzet fényes jövő előtt áll. Kérem, dolgozzanak továbbra is keményen, és távlatokban gondolkodjanak! Tartsák szem előtt azokat a nemes célokat, amelyek a közös érdekeket szolgálják. Az emberek sokszor - és ez a politikusokra különösen igaz- elvesznek az apró részletekben. Ez nem helyes. Gondolkodjanak távlatokban! Ez az én tanácsom. Köszönöm.

A NEPÁLI PAPOK ÜZENETE

2005-ben kijelentették, hogy mindennap imádkoztak a Földért. Most "vajúdik a Föld és a Kárpát-medencében szüli a jövőt."
A nepáli Fehér Királyi Kolostor vezetője magyarországi tartózkodása idején így szólt a magyarokhoz:
"Önök, magyarok elképzelni sem tudják, milyen büszkék lehetnek nemzetükre, magyarságukra. Mi biztosan tudjuk, hogy a világ szellemi, lelki és spirituális megújhodása az Önök országából fog elindulni. A világ szívcsakrája az Önök országában, a Pilisben található. Ez a spirituális megújhodás már megindult Önöknél!"

HOPI JÖVENDÖLÉSEK

Ősi Hopi jövendölések azt állítják: „Amikor a Kék Csillag (Kék Nap) újra megjelenik az égbolton, akkor kezdődik el a világ 5. korszaka.” 2007 október 24-én, európai idő szerint,(a Hopiknál ez még október 23.-a) a 17/P Holmes üstökös olyan visszatérésének lehettünk tanúi, amelyet méltán úgy említenek, még a tudományos kutatók is, mint: A látható világegyetem legmegdöbbentőbb jelensége naprendszerünkben. A kométa, mint fényességében, mint nagyságát tekintve, minden előzetes elvárást és képzeletet is felülmúlt. Most félmilliószor ragyogóbb, mint bármikor, az ezt megelőző kitöréseiben, és most a jelenlegi időkben is folytatja kiterjedését. 2007 év végére a legnagyobb egyedülálló objektum a naprendszerben, a Napnál nagyobb és a Napnál is világosabb!!! A Holmes a mennybolton úgy látható, mint: egy nyitott tiszta szem (Isten Szeme), ahogy az sejtelmesen, rejtélyes csillagként kibújik az egykori sötétség homályából, és káprázatosan kiterjedt az északkeleti égbolton. Este a városok fénye miatt elmosódva láthatjuk, de a kivilágítatlan külterületekről szemlélve, valóban lenyűgöző a látványa. Talán még nem fogtuk fel, hogy mennyire megdöbbentő történet ez. Amikor egy égitest hirtelen, meglepetésszerűen, úgy jelenik meg a Naprendszerünkben, hogy az, nagyobb és fényesebb a Napunknál, és olyan a tekintete, mint egy tiszta szem villanása, és ez kék. Ez egy olyan mennyei esemény, mint a betlehemi csillag megjelenése (talán ennek az üstökösnek a megjelenése volt a bibliai időkben?), amint egy világra szóló esemény beteljesedését jelezte. Talán ez az a jel, amelyre annyian vártunk már évek óta, melyet számos prófécia megjövendölt? A Hopiktól: „A Kék Csillag visszatérése,  (úgy is ismert, mint: Nan Ga Sohu Katsina, Suméroknál: Nin.Gir.Su Kat.Si.Na, pedig nem éppen szomszédok, pl. a Plejádok neve a Hopiknál: Choochookam (ejtsd: Csucsukem), a Suméroknál: Shu.Shu.Khem: azaz Lélekcsillag) az Új Nap és az Új Életút ébresztőórája: Az új világ eljövetelének jelzőpontja. (2007.Október 23/24?). Ez az az idő, amikor minden változás elkezdődik. Égi Láng és Tűz kezd el feltölteni bennünket, és megerősíti minden vágyunk és kívánságunk beteljesedését. De konfliktusokat is hozhat életünkbe, ha nem vagyunk hajlandók emlékezni az eredeti, ősi tanításokra, és vissza fog téríteni bennünket: A békességek telt élet útjára .” „Nem messze az Ikrek mögött, el fog jönni: a megtisztító (láng, vagy csillag, vagy fény), a Vörös Katchina (a magra utal), amely elhozza a megtisztulás napját (felemeltetésünk napját). Ezen a napon, a Földön élő, minden élettel rendelkezőt, a Teremtő élő fénye örökre megváltoztat. Az ég üzenete és iránymutatása lesz a jövőnek, a megtisztulás elérkezése. Ez alapján, engedélyt kapunk, hogy emlékezzünk az ősi utakra (tanításokra).” „Ez az üzenet, élő kőbe lesz vésve, szent magvagon (csillagmagvakon) keresztülérkezik, és a vizekben is megjelenik. (Lehetnek olyan gabonakörökben is, amelyek még, jég alatt, fagyott állapotban vannak.). A megtisztítóból, egyre tovább árad majd a vörös fény (a szeretet elektromagnetikus energiahulláma). Minden tetteink eredménye másként (gyorsabb manifesztálódásként) fog megváltozni. Minden élettel létezőnek fel lett ajánlva ez a kedvező alkalom, hogy változtasson a legnagyobbtól a legkisebb dolgain.”
A hopi próféciák 9. jele, a jelenlegi világ beteljesedésére, és az új világ, az 5. világ eljövetelére
A Hopik 9. jele (a 9, a beteljesedés, beteljesítés, befejeződés száma) az 5. világ (a földi mennyország) kezdetéről szól, amikor is a Kék Csillag, a Tisztító Csillag visszatér az égbolton. Ez az égi esemény egyébként asztronómiailag is alátámasztható: A csillagászok úgy beszélnek róla, hogy: ez minden idők legnagyobb, ismert üstököskitörése, amely 2007. október 23/24-én (az időzónáktól függően) kezdődött és 2008. májusig tart (előreláthatóan). Látható a Perseus csillagkép, delta csillaga alatt. A tudósok drámai kitörésről beszélnek, arról, hogy a Holmes két nap alatt (!!!), fényességét egymilliószorosára növelte és teljesen átformálta a Perseus csillagkép látványát, és soha nem tapasztalt intenzitással mutatta meg magát.
A Hopi prófécia 9. jele-a Kék Csillag visszatérése
„A Fehér ember harcba száll, mások földjének megszerzéséért. Füst és Tűzoszlopok emelkednek fel a földről, és sivataggá változik minden. Akik a Hopik földjén (szent helyeken) tartózkodnak, biztonságba érezhetik magukat. Azután minden újjá fog épülni. Ezt követően, nemsokára visszatér az elveszettnek hitt testvér:Pahana (suméroknál: az Őselőd, a mennyek visszatérő: Pa.Ha.Na), és elhozza az 5. világ hajnalát. A Bölcsesség magvait hordozza szívében, és ezeket belénk palántálja. Senki és semmi sem akadályozhatja meg az 5. világ eljövetelét. A 4. világ hamarosan véget ér, és kezdetét veszi az új 5. világ. Ez az, amit az öreg bölcsek mindenhol tudnak és mondanak.
1.Jel: a fegyverek megjelenése
„Elmondjuk a fehér bőrű embereknek: Pahana (az elveszettnek hitt testvér, isteni részünk?) visszatérését. Fehér ember, ez a Föld nem a te tulajdonod, nem lehet azé, aki mennydörgéssel (puska ) megöli ellenfeleit.”
2.Jel: a hintó (fedett szekér)
„Amikor a Földünkön hangoskodó, letakart, forgó szerkezetek gördülnek át.”
3.Jel: szarvasmarhák megjelenése a hopi földön
„Furcsa barmok érkeznek, hatalmas számban, olyanok, mint a bölények, de sokkal nagyobb szarvvakkal, és széttapossák földjeinket.”
4.Jel: vasútvonalak épülnek a szent földön keresztül
„Földünket vaskígyók keresztezik majd.”
5. Jel: telefon- és villanyvezetékek megjelenése
„Földünket, át-, meg átszelik hatalmas égi pókhálók.”
6. Jel: beton- és aszfalt utak
„Földünket kőfolyók öntik el, melyek tükrözni fogják a Napot.”
7. Jel: olajkutak kitörése
„Hallani fogjátok, amint a tenger, fekete színben tér vissza, és emiatt rengeteg élőlény pusztul el.”
8. Jel: hippik megjelenése (indigók korai nemzedéke)
„Sok fiatalt fogtok látni, akik hosszú hajat viselnek, akár a mi embereink. Idejönnek (tanulni) és megszeretik a mi törzsi (családi) rendszerünket. Arról tanulnak majd tőlünk, hogy hogyan érhetik el bölcsességük útját.”
9.Jel: a Kék Csillag visszatérése
„Majd meghalljátok a Föld feletti, mennyei lakóhelyeteket, ahogy az, nagy robajjal leszáll. Úgy jelenik meg számotokra, mint egy kék csillag! Nagyon gyorsan eljön, eljön ez az idő, számotokra is, és a Hopi emberek szertartásai, gyűlései, akkor mind megszűnnek.” Csillagászok szerint a Holmes októberi, Perseus csillagképben megmutatkozó szuperkitörése felülmúlt minden üstökös aktivitást, amit eddig valaha észleltek. 2007 végére a kométa a legnagyobb egyedülálló objektummá vált a naprendszerben, fényereje egymilliószorosára növekedett, s ezzel a napnál is nagyobb és világosabb lett. Bár sokat halványodott a kitörése óta, 2008 májusáig még megfigyelhető az eget fürkészők számára. Hopi land-A hopik földje A hopi ősök azt is előrebocsátották, hogy ha a földjüket a fehér ember felássa, ahogy azt bányászati célból meg is tették, az beláthatatlan zavarokat okoz a természet egyensúlyában. Hitük szerint ugyanis a Nagy Szellem által rájuk bízott terület a bolygó mikrokozmikus mása, és a Négy Sarok vidékén elkövetett természeti erőszak az egész Földre kivetül. A földjükben lévő szén- és uránium mezőket a Föld belső szerveinek vélték, s ezeket védelmezendő harcoltak a navajókkal együtt a kizsákmányoló bányászat ellen eredménytelenül. A hopi jövendölés úgy tartja,hogy a kilenc jel után komoly pusztulás következik, amelybe a föld is beleremeg. A fehér ember háborúzni fog más népekkel, a bölcsességfény egykori letéteményeseivel. De nem sokkal ezután Pahana-az elveszett Fehér Testvér visszatér, és elhozza az ötödik világ hajnalát.

AZ INDIAI PÁLMALEVELEK

A világ 50 év múlva
Az ősi írásokban a világ jövőbeni eseményei is megtalálhatók. Főként a Kanchipuram-i és a Bangalore-i könyvtárakban fellelhetők a világ jövőjére vonatkozó kijelentések, megközelítőleg ötven évre előre megírva. Az írások szerint a társadalmunk döntő változások elé néz. Az Egyesült Államok által elindított,  terrorizmus elleni világméretű harcban - mely elsősorban az amerikai hegemóniára való törekvések keresztülvitelét szolgálja - a NATO tagállamai is részt vesznek katonai akciók formájában, amerikai vezetés alatt. A támadási célok többek  között Irán, Jemen, Líbia, Sri lanka, Malájzia és Szudán lesznek. A legérdekesebb azonban az a tény, hogy a prognózisok szerint az Irak elleni támadás, mely februárban kellene, hogy elkezdődjön, egy amerikai "Vimana" elpusztítása miatt egy hónapot késni fog.  A Vimana az írásban repülőgépet vagy éppen űrhajót jelent.  És valóban az amerikai űrhajó, a Columbia balesete miatt az Irak elleni amerikai háború a tervezettnél később kezdődött.
A megnevezett katonai akciók a világ további polarizálódásához vezetnek. A világméretű konfliktus, a rettegett harmadik világháború azonban a pálmalevelek jóslatai szerint nem fog bekövetkezni. Ehelyett az elkövetkező évtizedekben számos helyi és regionális háború rázza meg a világot, többek között Afrika és Ázsia sok országában. Így például India és Pakisztán között is kiújul a fegyveres konfliktus, a Közel-Keleten újabb háború tör majd ki Izrael és Pakisztán között, melynek kiváltó oka egy magas rangú pakisztáni méltóság meggyilkolása lesz. A háborúba ezúttal a szomszéd országok, Szíria és Jordánia is be lesznek rángatva. Fennáll a veszély, hogy a harcok során nukleáris fegyvereket is bevetnek, mely a Közel-Kelet nagy részének elsivatagosodásához vezet.
Európában a balkánon 2040-ig újabb harcok várhatók. A következő háborút a szerb államfő meggyilkolása váltja majd ki. Közép és Nyugat-Európa valamint az Egyesült Államok újabb terrorista támadások célpontja. A támadások száma viszonylag alacsony lesz, a hatásuk annál nagyobb. A támadások egyre gyakrabban történnek turisták által látogatott helyeken, Spanyolországban és Olaszországban, ami jelentős emberáldozatokkal jár majd. Európa ezen felül masszív bevándorlástól szenved majd, melyet a világ más részén kitörő háborúk váltanak ki. Az európai szociális rendszereket túlterheli a menekülők tömege, az európai infrastruktúra eléri a terhelhetősége határait. Hasonló problémákkal fog küszködni Amerika is. Ez pedig a gazdaságok és a nyugati valuták destabilizálódását  okozza. Ezek a fejlemények 2012-ben az amerikai dollár összeomlásához vezetnek.
Az USA-ban és Európában súlyos zavargások lesznek, részben polgárháborús állapotok alakulnak ki. A nyugati társadalmak hosszútávú krízise az Egyesült Államok külpolitikai jelentőségének csökkenéséhez vezet. Az erőszak elterjedése oda vezet, hogy az érintett országokba megerősített békehadtestek állítják fel állásaikat. Míg az USA-ba kanadai csapatok vonulnak be, addig Európában elsősorban orosz szövetséges csapatok veszik át a békefenntartó feladatot, ezek az országok ugyanis óvatos külpolitikájuknak köszönhetően kevésbé érzik majd meg a válságot.
A világméretű változások az európai naptárrendszer szerint kb. 2050-ig tartanak. Eredményeképpen Amerika elveszíti jelenlegi domináns pozícióját, Európa pedig Ázsiával együtt  új geopolitikai gazdasági teret teremt  egy Párizs-Berlin-Moszkva-Peking-Delhi-Tokio tengely mentén, melynek társadalmai az egyes országok gyökereinek és hagyományainak figyelembe vételével a világot  a stabilitás és fejlődés új korszakába vezetik.

MAYA-JÓSLAT

A maják hite szerint saját korukat három korábbi kor előzte meg, s ezeket a korokat nagy katasztrófák választják el egymástól, amelyekben majdnem minden élet elpusztult. A híres azték naptárkő közepén Tonatiuh, a kinyújtott nyelvű napisten látható, körülötte pedig az elmúlt korok istenei. Cotterell felismerte, hogy Pakal maja király sírjának fedőlapja is hasonló jelentőségű: a szarkofágfedél ábrái feljegyezték a világtörténelem fő eseményeit, melyek a maja mitológiával kapcsolatosak, és bizonyos értelemben szent teremtéskönyvüket, a Popol Vuhot illusztrálják. Az emberiség születéséről szóló tündérmese mögött valószínűleg egy mélyebb értelem rejtőzik, egy katasztrófatörténet mitológiába csomagolva. De hogyan függ össze mindez a maja kultúra hirtelen bekövetkezett hanyatlásával? Cotterellt a maják pusztulásával kapcsolatban elsősorban az érdekelte, hogy ők látható módon előre jelezték a Nap mágneses terének megfordulását, ismerték annak a termékenységre gyakorolt negatív hatását. A termékenységrítusokkal kapcsolatos megszállottságuk és az, hogy személyes véráldozattal szolgálták a Napot és a Földet, magyarázható mind a születési arány csökkenésével, mind a tragikus csapadékhiánnyal. A szoláris ciklusokat tovább követve a ma időszakig feltűnik, hogy hasonló klimatikus változásoknak vagyunk már tanúi, és az egész bolygó felszínén megfigyelhető az elsivatagosodás. A szerzők utalnak Immanuel Velikovsky történész fejtegetéseire, aki szerint a Földet elpusztíthatja tűz, víz, szél és vulkanikus eső is. Ez mind hasonlít ahhoz a képhez, amely a maja mitológia négy korszakának véget vetett. Az ő napfolttevékenység-kutatásai és a maja jövendölés az ötödik korszak végéről a Föld mágneses térfordulásával köthető össze. Ez és az ehhez társuló kataklizmák szerinte 2012 táján fognak bekövetkezni. A szerzők is hasonló következtetésre jutnak: A maják időszámítása szerint a legutóbbi korszak kezdete Vénusz születése volt, Ketzalkoatl csillagáé, ie. 3114. augusztus 12-én. A korszak legutolsó napja 2012. december 22., amikor kozmikus kapcsolat jön létre a Vénusz, a Nap, a Fiastyúk és az Orion között, mivel csak a Vénusz "született" az előző dátum idején, most pedig majd szimbolikusan "meghal". Ha a jóslatok igaznak bizonyulnak, ez lesz a valaha ismert legnagyobb katasztrófa az emberiség történetében. Edgar Cayce, a századunk első felében élt látnok, erre az időre teszi az elsüllyedt kontinens, Atlantisz felemelkedésének lehetőségét, de más jelentős változásokat is jósolt.
Cotterell Napfoltelmélete magyarázatot kínál az okokra: a Nap mágneses mezejének változása váltja ki a Föld mágneses terének megfordulását, és az ezzel járó kataklizmákat. Szoláris-genetikai elmélete (amely úgy látszik, valaminek az újrafelfedezése), ha a legcsekélyebb mértékben is helytálló, akkor bolygónk minden lakója számára sorsdöntően fontos. A polaritás-váltás legutoljára Kr.u. 44o és 814 között következett be, vagyis pont a maják hanyatlásának és kihalásának idején. Ebben az időszakban a Földet több káros sugárzás éri, megnő a genetikai mutációk száma. Most már érthető, miért volt számukra ez az időszak annyira fontos.

A Föld és a Nap poláris és egyenlítői területeinek semleges mágneses eltorzulása = 1 nagy maja ciklus = a precessziós ciklussal = 25 627 év : 5 = 5 125,4 év.

5 125 év = 3113, augusztus 10 + 2012. december 22. Mi lesz 2012-ben?

A maják behatárolták a Nap ötödik korszakának a végét, úgy is mondhatnánk, üzentek nekünk. És akár értjük az üzenetüket, akár nem, mindenképpen érdemes elgondolkoznunk rajta. Talán könnyebb lesz elviselni kicsinységünket a hatalmas csillagok alatt. 1999. augusztus 11. Igen emlékezetes évszám volt a napfogyatkozással  és csillaghullással. Ekkor lépett az emberiség a lelki időszakába, az elmélkedésébe!
Valójában ekkor értük el azt az időt, amikor a jelenlegi hátramaradt anyagi műveltség (civilizáció) éveiből az emberiség már nem fog tudni újat tanulni. Ezen a napon fejeződött be a ma már jól ismert Indygo gyerekek születése.
Ezen a napon érte el a Föld a napközelségének legnagyobb fokát és a Holdtól való legnagyobb távolságát.
Mindezen jelenségek sokkal jobban befolyásolták az embereket, mint ahogy ezt elképzelni tudnánk.
Ezzel az évszámmal kezdődik el az első jóslat, ezen a napon volt Földünknek a napfogyatkozás általi világmindenségi keresztje, mely egyben megjelölte az 2012-es jövendölési évszám utolsó 13 évét.
Ezen az éjjelen az erős holdfény megvilágított sok országot, megfényesítette Földünk azon helyeit, ahol már a háborúk keserű szelei fújtak. Irak, Irán, Koszovó, Pakisztán többek között.

Ezen a napon veszítette el Napunk a pólusait. Az villamos-delejes ereje gyengült, melynek válságos hatása lett és lesz a Föld minden lakójára!
Mindezt a mayák egy igen egyszerű mondattal fejezték ki: "Az emberek megbolondulnak!" És láthattuk, hogy az állatok is ekkor kezdték elveszíteni az tájékozódó ösztöneiket, sőt ebben az időben hallhattunk először a repülőgépek kézi működtetéséről, mivel a műszerei nem működtek jól és mindez az villamos-delejes erő csökkenése miatt! A Nap kevesebb erőnyt kap a Hunkaputól és ezzel mi itt a Földön is kevesebb erőnyhöz jutunk a Napunk által. Egyszerűen felbomlott a Tejútrendszer erőny-egyensúlya.
Ez a jövendölés anyagi kezdete, a jövendölés oka és maga a jövendölés ennek a következményét írja le.
A földi, megszokott életünk is bomlani kezd. Már láttuk, hogy a Földünknek az elképzelt tengelye kilengett 5 fokkal, de még hiányzik 85 fokos kilengés, hiszen, a mayák azt írták, hogy a nap északon kel fel és délen fog nyugodni, azaz a mai északi mágneses sarok fogja a napkeltét mutatni és a déli mágneses sarok a nyugatot. Igen, tehát a következő 7 év nem lesz könnyű az emberiség számára és pontosan ezért a felhívás az ősi papi rend felállítására, arra, hogy mutassa meg a népeknek mindezeket és főleg azt, ha mindezt nem is lehetne megállítani, meg nem történté tenni egy bizonyos részét igen, egy közös tudattal egyesülve, az emberiség építő  erőnyét használva!
Igazi lelki vezetőkre lesz szüksége az emberiségnek, akik csak jó, tiszta érzésre és az igazi szeretetre tanítanak és akkor, amikor 2012-ben átlépünk a világegyetemes  hajnalba nem lesz a Földön többé gyűlölet, becsapás, hamisság, bűn! Meg kell tanulnunk, hogy az a másik ember az egy másik én, hozzám tartozik, a részemnek a része!
A MÁSODIK JÖVENDÖLÉS az átmenet idejét írja le azt, aminek meg kell történni a világegyetem erőinek változása miatt! Változások a Földanya és az emberiség anyagi és lelki világában. Elsőként az embereknek el kell ismerni a Hunapku nagy erejét, az isteni mivoltát úgy, mint egy élőlényt! Meg kell tanulni, hogy ez az életet adó erő, ez maga a szeretet és azt, hogy minden élőlény az ő erejéből táplálkozik és, hogy hozzátartozása széttörhetetlen, hiszen minden élőlény egymáshoz van kapcsolva pontosan az ő éltető ereje által!
Megváltozik a Földünk külseje, szigetek, partok tűnnek el, míg a tűzhányók ereje újabb területeket alkot és mindezek újabb, ismeretlen betegségeket hoznak magukkal.
Szükséges lesz a változás az emberek viselkedésében, és ehhez a Földünk siet a segítségünkre, hiszen a rezgése, belső lüktetése meggyorsul és ezt az ütemet kell nekünk is átvenni és ezzel kell gondolkodásunkat, érzelmeinket átalakítani. Maga a Nap anyagi alakja, vonzereje is változáson esik át és ez is elősegíti a természeti csapásokat, a testi és lelki fájdalmakat, de egyben az összetartásra, egymás megbecsülésére fogja serkenti a népeket.
A korszak végén minden ember elér a tükör szalonjába és saját maga lesz a bírája azon cselekedeteinek, amelyeket egész életén át elkövetett; a jókat és a rosszakat maga fogja kettéválasztani és keresi azt a fejlődési fokozatot, mely az életének a célja volt, vagy lett volna. Ekkor fogja megérteni, hogy a világmindenségnek fejlődni kell a teljesség eléréséhez és azt, hogy ennek mi is részei vagyunk!
Ez a jövendölés megérteti velünk, hogy mindezt el kell fogadnunk és változtatni kell a jelenlegi életünkön, továbblépni a fejlődés útján és ezzel tudjuk csak semlegesíteni a földi csapásokat. Csak ezzel tudja a fájdalmait enyhíteni minden ember.
A HARMADIK JÖVENDÖLÉS azokat a gyors anyagi változásokat említi meg, mely a megszokott, eddigi földi életünket át fogja változtatni.
Az elképzelt földi tengely kilengése fogja okozni a sarkokon található jegek olvadását, a tenger szintjének az emelkedését! A Föld földtani működése földrengéseket, szökőárakat okoz. A Földön az éghajlati változások rekkenő hőséget jósolnak. Ennek az oka a nap működésének a meggyorsulása, rezgéseinek a hatására a sugárzása erősödik és mindehhez az emberek által termelt levegő szennyezettsége is hozzájárul mely, a csapadékhullás hiányát fogja okozni. Ha nincs eső, nincs aratás, nincs élelem!
A magas hőmérséklet mindig egy erős széljárást okoz, és növekedni fognak a szélvészek is, a föld kiszáradása tüzeket okoz és mindez a Földön élők gazdasági életét zavarja meg, betegségeket, éhséget és közjóléti megmozdulásokat fog kiváltani.
A NEGYEDIK JÖVENDÖLÉS beszél arról, hogy a mayák a jövendöléseiket csillagászati számításaik alapján készítették el. Ezt többek között a Vénusz időszaka után. Ennek a keringési időszakjának az útja 584 nap volt és ez a szám segítette a Napunk korszakának a számításához. A Vénusz, a magyar mesék Tündér Szép Ilonája szabad szemmel látható az égbolton mivel a Nap és a Föld között látható!
A Drezdai Kódexben leírják, hogy minden 117 korszak után a Vénusz ugyanazon a helyen található az égbolton és pontosan ekkor a Napunk működése változásokon megy át, megjelennek a napfoltok, kitörések, és szelek.
Ránk hagyták örökségül, hogy minden 1 872 000 kin, azaz 5125 év után Napunk e változásai sokkal erősebben észlelhetők és így nagyobb hatással vannak a földi életre is.
Ilyenkor történnek a nagy természeti csapások. Ez a Kódex ugyanígy leírja azt is, 1, 366 560 évnek van egy 20 éves számolási különbsége ezzel a számmal, mely a kereszt templomában Palenquen megtalálható és éppen ezért nevezték az utolsó 20 évet 2012 december 22 előtt, mint "az idő mely nem idő"!
Tehát valójában az utolsó 20 év az az idő, amikor ezek a változások elkezdődnek, ettől az időtől kezdve fog nagyobb mennyiségben csökkeni a villamos-delejes erő hatása a Földön.
AZ ÖTÖDIK JÖVENDÖLÉS az emberek félelmeiről beszél, azokról, melyek időváltozást okoznak testében, lelkében, vagy a fejlődésében. Minden olyan ismert rendszer, mely az emberiség félelmére építetett sok-sok időn keresztül átváltozik, megsemmisülhet az egyik percről a másikra. Az Anyaföld és a hátán hordott népek helyzete egy egyforma, összehangolt fejlődésen esik át. Mindez szükséges lesz ahhoz, hogy a fejlődés egészen más, új alapokon alakuljon ki és mutassa meg az utat a teremtés megértéséhez.
A villamos-delejes erők változása igen nagy hatással lesz minden műszaki megoldásra, korszerű műszerre, melyek működése nemcsak összetettebb, hibásabb lehet, hanem egyszerűen megjavíthatatlan állapotba is kerülhet, különösen a műholdak, melyekre a földi és a földön kívüli vonzerők és napkitörések egyenes hatással vannak, az ibolyántúli sugárzás miatt a műholdak körpályáját gyorsabbá teszi. A műholdak hiánya képzeletünkre bízza a földi zavar megjelenését a közlésfolyamatok minden területén és ezzel a világ gazdaságának gyenge oszlopai összedőlnek. Mely maga után von minden más világi csapást, az éhséget és ezzel a népek testi és lelki élete is válságba kerül, de ezzel egy időben kell megjelennie annak a szellemi útnak, melyen az emberiségnek el kell indulnia és melynek végén egy újabb, tisztább, fejlettebb erőny (energia), élet vár minden népre akkor, amikor átlép a világegyetemes hajnalba.
A HATODIK JÖVENDÖLÉS megemlíti annak a hullócsillagnak a megjelenését, melynek a jöveteléről már annyi, de annyi hamis mesének tűnő dolog kering a világ minden részén! Az pld. hogy a földöntúliak ezzel fogják megmenteni a Föld lakóinak egy részét.
Ellenben a hullócsillagok csak becsapódni tudnak a Földbe, hiszen senki sem irányítja, és ez veszélyeztetheti az egész emberiség létét.
Sok vallás is beszél erről a hullócsillagokról. A Bibliánk is például, de a mayák ismerete szerint anyagi és siquiakai eszközökkel el lehetne téríteni a pályájáról és nem engedni meg azt, hogy elérje a Földet. Ezek a hullócsillagok  mindig megtalálhatók voltak a naprendszerünkben, sőt többször már be is csapódtak.
Ismerjük a 65 millió évvel ezelőtt Földünkbe csapódott meteor történetét, ott pontosan ahol a mayák éltek, s élnek ma is, a mexikói Yucatán félszigeten Chic-Chulub falujánál az Atlanti óceánnál, Progreszo kikötője mellett és a becsapódás tere 180 km átmérőjű és ez alakította ki Golf-öbölt. A hullócsillag becsapódása által haltak ki az ősi óriáshüllők.
Isaac Newton volt az, aki már műszeres (technológiai) tudományai alapján megállapította azt, hogy egy vonzerő az, ami mozgatja a bolygókat a nap körül, jóval későbbi időkben, mint a mayák. Ezután Edmond Halley nem is olyan régen, Newton számításai után meg tudta határozni az üstökösök keringését is és ezzel azt, hogy mennyi idő szükséges ahhoz, hogy újra láthatók legyenek a földünk közelében.
A tudós maya csillagászok tudták azt, ha az égbolton megjelenik valamilyen addig nem ismert, nem látott tárgy az lehet igen zavaró hatással a Földön élők részére és e veszély alapján nevezték zavaró istennek. 
AZ UTOLSÓ, A HETEDIK JÖVENDÖLÉS.
Leírja azt a hatalmas pillanatot, amikor 2012. december 22-én a Földünk elhagyja a világegyetemi éjjelt és belép a világegyetemi hajnalba, és ennek a valóságos anyagi megnyilvánulását. Ezt egy csodálatos fénysugár megjelenése fogja az emberiség tudtára adni, ami összhangba hozza Földünk minden élőlényét és akkor már megengedi az emberiség kényszerű átalakítását. Új elmét, új alkalmat, új közlésrendszert vesz át ettől a meleg, vakító fénytől, mely a lelkébe szeretetet és békét fog sugározni!
Ez maga már a Hunapku új erőnye, és ez az erőny lesz az, mely az örökletes egységek láncait (génláncokat) működésbe hozza két újabb örökletes egységgel (génlánccal) és az emberek testét egy nagyobb rezgésre állítja és ezzel születik meg az új ember, a világegyetemi ember a szónak a legszorosabb értelmében egy új anyagi műveltséggel egy újabb 25920 éves Napúttal!
Nem lesz szüksége az emberiségnek többé törvényekre, nem lesz hazugság, bűn és büntetés. A világot egyetlen államrendszer,politikai központ irányítja és ezzel nem lesz többé háború, harc, nem lesz gazdagság és szegénység!
Az új rezgés segíti az emberiséget a félelmek ellen és ezzel nem lesz többé betegség a földön.
Természetesen a hit, a vallás is fejlődésen fog átesni az egyisten hivés fogalmában és a Szentháromság egy szent négyességgé fog válni, ahol a negyedik elem éppen maga a világegyetemi  alkotó ember lesz!
Visszaáll az ősi magiár maya kaldeusi papok által tanított világegyetemi vallás az ősi papirendek tanítási rendszerével, azoknak a tanítóknak a tudásával, akik ismerték a 65.-ös örökletes egységi rendszert, avagy ezzel talán rendelkeztek is?
Itt Mexikóban az első főpap iltar ezelőtt 13000 éve jelent meg a hitregék szerint és ez az évszám pontosan megegyezne a mayák nagy 25920 éves korszakának a félidejével. Pontosan azzal az idővel, amikor az emberiség belépett a világegyetemi éjjelbe és megjelöli a korszak azon felét, amikor az emberiségnek igen nagy szüksége volt azokra a tanítókra, akik átsegíthették ezen a nehezebb útrészen, a Földön élő emberiséget a Naprendszerünk körpályája világegyetemi éjjelén.

A NYIRKAI-JÓSLAT

„Hét táltos találkozott a nyirkai Hany-ban. Két asszonyember, meg öt férfiember. Jó ha ennyien vannak, a „Nagy hívás”-hoz. Mert nagy Szellemet szándékoztak idézni, a nemzetre zúdult bajhalmaz miatt. Tudni akarták, meddig tart ez a nyomorúság, meg miképpen alakul a jövendő. „Nagy hívás” akkor köll, ha az ÉG nem nyilatkozik magától.
A táltos asszonyok egyike „utaztatható” volt. (El lehetett küldeni testéből szellemét, károsodás veszélye nélkül, szerk.)
Fölmenének tehát a Rókadombra, az elhagyott csordakúthoz, az égés szélére. /…./
A „látó-halló” táltos asszony nekivetkőzött. A többiek bedörzsöltek maszlagbimbóval, hogy ne ostromolják a szúnyogok. Mert nyár volt és alkonyodott. Nyakába kék ékkövet akasztottak.
Az áldozó tűz parazsára zöld borókagallyakat raktak. A táltos asszony füstöt lélegzett, a többiek meg rejtőztetőt dunnyogtak. Dobolni, furuglázni nem mertek, a határőrség miatt.
A táltos asszony révületbe esvén átadta fejében lakó szelleme helyét az idézett SZELLEM-nek, hogy az ő nyelvével szólalhasson.
Lápkumánja táltos Szellemét idézték, mert az idevalósi volt, a mi fajtánk. A táltos asszony először fölszökött, de a többiek körbe vették őt, nehogy báj érje. Először csak hebegett (ún. „szókábulatról” van szó…szerk.), aztán szóval szólta a régi nagy táltos üzenetét:
Egy. Egyből kettő, kettő meg egy…

Még öt-hét!/1952-54/

A medvebocsot lépre csalják
És elverik rajta a port

Még nyolc-kilenc!/1955-56/

A Duna két partján vérben úszik a hulló lomb,
És ösvények tapostatnak a hanyatló nap palástján.
Nevet kiáltanak. A nevén szólított Öreg tétovázik,
De vállalja sorsát.
Ifjak ragadnak fegyvert, nők és férfiak egyaránt.
Közel a győzelem
Ekkor megelevenednek az árnyékok.
Az igaz harcosnak kedvét szegik
Az ügyet nyugattól- keletig elárulják.
Szerencsés, ki időben kereket oldhat.
Nagy az érvágás!
A győzők eltanácsolják a kopasz zsarnokot,
És a Vasmacskák Városának fattyát teszik meg helytartónak.
Ő megöleti a Tétovázó Öreget.
Az ifjúságon bosszút áll.
Sokáig uralkodik, és rontja a nemzetet.
Jutalmazzák az elvtelenséget, mindent pénzben mérnek.
A lakás, a ház csak lakhely, nem otthon.
A gyerek nyűg.

Még húsz-huszonegy!/1967-68/

A víg mosoly torz vigyorra változik.
Itthon a földművest már megtörték.

Még nevén a föld, de cseléd sajátjában.
Lazul a lánc, rozsdásodik a bilincs

Még negyven és néhány!/1987-  /

A Nagykövet cselt vet, összeesküvést sző.
Korábbi ellenfelek összefognak, rést vágnak a kerítésen.
Meglazítják a medvebocs láncát,
A kétfarkú oroszlán ketrecének láncát is. Nem hálásak.
A vörös tüzet okádó sárkány ebbe belebetegszik.
Harsona jelzi a szabadság kezdetét.
A szürke marhát napos legelőre engedik.
A csorda megszédül a szabadságtól. A barmok egymást öklelik
A nép elkergeti a kapuk nyitogatóit
A Jóindulatú Beteg kerül az élre. Mások intézkednek.
A földművestől elveszik örökét, és dobra verik
A senkiháziak vérszemet kapnak. Bitangok tékozolják a fényt.
Gyülekeznek a dögmadarak.
A nagy tengert átrepüli a Napból szálló, galambnak álcázott karvaly.
Megérkezik a Kánya is- osztozkodni.
Megint terelgetik a népet. Hiteket erőltetnek.
Szaporodnak a pénzért fennhangon imádkozók.
Boldogasszonyunkat elfeledik, buta lúddá tekerítik
Jaj pedig, ha Istenünk Asszonyi-fele elfordul tőlünk, vagy mink őtőle!
A galambnak álcázott Karvaly, és a Kánya,
Égig érő fára segítik a Kiskanászt. Szívében király, álmaiban császár.
Szépen szól rondán cselekszik. Zsákja feneketlen.
Letaszítják- újra mászik!

A döglött sárkány kutyái új gazdát találnak!

Még ötvenöt-hatvan!/2002-2007/

Az íjfeszítő sarja lukas hajóra száll.
Az ő ingével- gatyájával tömítik a rést.
Messze jutnak a parttól, már nem tud kiszállni
A döglött sárkány kutyáit a Koronázatlan Cár veszi pórázra.
Paprikajancsiból csinál vezért
A nemzet tűri. Nem látja meg rajta a rángató madzagokat.
A csellel hatalomra segített Paprikajancsi pofátlanul önkényeskedik.
Buzerálja a népet. Nyegle és buta.
A kiskanász malmára hajtja a vizet
Jobb ellenfél nincs. A nép tűri őket.
Nemes lovag- ősök fehér liliomán tipródik a nemzet.
A csősz tolvaj, a bakter rabló, a bíró cinkos.
A különb nem viszi sokra, mert irigylik.
Ki- ki rántja lefelé a másikat- az országot együtt.
Lenézett népek mögött kullog a magyar!

A nemzet talpa alatt röpülő szőnyeggé válik a föld!

Még hatvan-hetven!/2007-2017/

A rátarti úr napszámért kunyerál. Már mindent elkótyavetyéltek.
Csak alantas szolgálatok maradnak, égbekiáltó árulások.
Lesznek, kik alattomos ellenséggel fújnak egy követ.
Bevezetik a hét tevét, hogy innen köpködhessen lángot, a bikát nyergelő asszonyra
Ebből viszály támad benn is, kinn is.
A Kost Áldozó két fia tovább marakodik
A tevék magyar hajcsárai manó bőrét húzzák krisztus képére,
Hogy megtévesszék a népet, és arannyá válthassák a félhold csillogását.
Ők a kost áldozó, tevét nyergelő fiát segítik, más magyarok meg a másikat.
Kettészakad a nemzet, lángra lobban az ország. A lángot vér oltja.
Magyar magyart gyilkol, de a bika hátáról is ide lőnek a hét teve miatt.
A nép fele elpusztul
A szomszédok megmozdulnak, de ugrásra kész a zenélő sivatagok tigrise is.
A megszeppent maradék Ukkó-t híjja, a Boldogasszony-t.
A haragosok megbocsátanak egymásnak, az irigy örül más szerencséjének
A rátarti nem rázza a rongyot, a közönyös siet segíteni.
Ekkor a Magyarok Istene őrül állítja a zenélő sivatagok tigrisét,
És becsületes alkuval visszakerül, ami vissszajár.
Új kor veszi kezdetét, minden égtáj felé
YOTENGRIT, az Ős-Tengerek Istene nevében.

A Jó Szomszédság Törvénye győzedelmeskedik.

A táltosok közös gondolattal kérdezték: „Így van ez megírva, nem lehetne-e másképp?”
A SZELLEM erre azt felelé: „Minden jövendölés ókumálás (következtetés, szerk.), a múltat meg jelent összekötő vonás folytatásán, a jövő felé. Megírva semmi sincsen, mert minden megváltoztatható – ha nem fordultok el ISTENETEK-től és megszívlelitek az ősök intelmeit”
A táltosok megköszönték Lápkumánja táltos szellemének a jövendölést meg útbaigazítást. Ő távozott, a táltos asszony szelleme pedig visszatért testébe. Inni kért. Sokat ívott, és mély álomba merült azon nyomban. A többiek betakartak és strázsáltak hajnal hasadtáig. Akkor lemostak róla a maszlagot.
A férfi táltosok térdet, fejet hajtottak előtte, asszony táltos-társa pedig fejére tette kezét és rámondta az igaz nő-barátok áldását: „BOLDOGASSZONY oltalmazzon fehérben, zöldben, feketében!”
Ezek után ki-ki hazaméne és tette a dolgát.”

NOSTRADAMUS-HUNGARICUS

A régi rablók egy csoportja
fondorlattal szerez hatalmat,
nagy ez a zsák és nagy a foltja,
szabad patkányok jót harapnak.
de meggyűlöli őket a nép,
a patkányok elmenekülnek,
elválik egymástól vörös és a kék,
hátrahagyják az eltékozolt földet.
(2006-os választások:MSZP-SZDSZ győzelem hazugsággal; elválik egymástól az MSZP és az SZDSZ)
Fiatal arc, hamar lesz első ember,
de az elnyomó rend bevégzi őalatta.
Hazugságból nem jön létre rendszer:
valaki lehetett volna, s nem jött el a napja.
Okos fiú, gondol a jövőre,
pénzzel foglalkozik, nem politikával,
Bőre alatt is pénz van, és vastag a bőre,
de nem jut magasra árulása által.
(Gyurcsány, esetleg Kóka)
Róka, s hiéna vezeti a népet,
alattuk szétesik az ország,
a róka egyedül sokat téved,
a hiéna megássa a sírját.
Végtelen a nép ostobasága,
de lassan feltámad az új erő,
nem hallgat róka hiéna szavára,
Pannónia nem lesz dögtemető.
(Gyurcsány és Kóka vezeti a népet. Bár ostoba a nép, de lassan feltámad ereje)
Idegen uzsorás sok magyar arannyal
kiszolgál elnyomót, idegen hatalmat.
A kis ország felett sötét angyal,
az Uzsorásnak csupán aprócska gyarmat.
Undok pofája akár az ördögé,
számolatlan pénzt nem ád, csak tanácsot,
eladja országát, mely sosem volt övé,
s vagy a tenger végez vele, vagy a rácsok.
Magyar uzsorás sok idegen arannyal
kiszolgál elnyomó idegen hatalmat.
Kis ország felett sötét angyal,
az Uzsorásnak csupán aprócska gyarmat.
Undok pofája akár az ördögé,
számolatlan ad tanácsot, csak pénzt nem,
eladja országát, mely sosem volt övé,
gyilkos kór végez vele, vagy szégyen.
Ötven esztendő lejártán új világ lesz,
a magyarok végre kézbe veszik sorsuk.
Nem a pénz lesz az úr, hanem a munka,
a törvény az uzsorásokat sújtja.
Az ország még sokáig nem lesz gazdag,
de többé senki sem hal éhen,
a néppel új királyt is választatnak,
s kezdődik elölről minden, mint régen.
(az 50 esztendő az 56-os forradalom 50. évfordulója, amikor is a magyarok tényleg elkezdték kézbe venni sorsukat. Életbe lép a Szent Koronára alapuló történelmi alkotmány.)
A második ezredév után
Pannónia váratlan erőre kap,
királyok gyűlése lesz Budán,
de császáruk magyar marad.
Kelet s nyugat központja lesz,
egy évszázadra legyőzhetetlen,
szembeszállni velük nem érdemes:
uralkodik a Lélek és a Szellem.
(ez még nem teljesen érthető, de a második ezredév után az mostanában van)
Jön majd egy ember, a második
millennium után, ki felette áll
minden torzsalkodásnak: Ő lesz az itt,
ki Pannonföldről Istenhez kiált,
és Isten meghallgatja imádságait.
Ő lészen az, kinek uralkodása folytán
Pannónia ismét erős lesz és gazdag,
nagyobb lesz, mint akármely szultán,
az ő szavára minden országban adnak,
s önként kezére bíznak minden hatalmat.
(új vezetője lesz az országnak, aki által újra erős lesz Magyarország. A második millennium az 2000-ben volt, tehát az utána az mostanában van)
A kétezredik év után hamar
nagy lesz az ország és erős,
visszatér hazájába mindegyik magyar,
s magyar földben nyugszik minden ős.
De a magyar föld része lesz a nagynak,
erős királyság, melynek nincs határa,
a keresztények farkasai már nem ugatnak,
Krisztus ellenségeit a föld kizárja.
(ha visszatér hazájába minden magyar, az jelentheti az ország újraegyesítését is. A következő sor pedig ezt megerősíti. Ugyanis az ősök, akik most esetleg Szlovák, Román földben nyugosznak a trianoni szörnyűség miatt, csak akkor tudnak ismét magyar földben nyugodni, ha Erdély, Felvidék, Kárpátalja és Délvidék ismét Magyarország része lesz.)
Az Erdőn túl él az ország jobbja,
de számában kisebbik része,
földjét az erősebb elrabolja,
ezeregyszázból nyolcvan évre.
Már csupán nyelvében él, de él még,
s gyarapszik, míg Erdőn innen fogynak,
az ő küzdelmük hozza el a békét
és egységet minden magyaroknak.
(Erdély kivívja az autonómiát és visszajön az anyaországhoz. Ez elindít egy folyamatot, aminek az lesz a vége, hogy újra egyesül az ország.)

KALI-JUGA
A VÉDÁK TANAI

5.000 évvel ezelőtt írták a mai korról. Elgondolkodtató. Márkandeja a Kali Jugáról beszél
(Mbh. Vana Parva, Márkandeja Szamaszja 188. fejezet)

Kedves királyom (Judhisthíra), a Krita Juga négyezer évet tesz ki, ideértve a reggelét és az estéjét, ami négyszáz év. A Treta Juga háromezer év, reggele és estéje háromszáz év. A rákövetkező Jugát Dváparának hívják, ez kétezer év, reggele és estéje kétszáz év. Ezer évig tart a Kali Juga, reggele és estéje száz év. A reggel és az este egyforma hosszú.
Miután a Kali Jugának vége, a sorozat elölről kezdődik, és az összes Juga tizenkétezer évig tartó ciklust alkot.
Ezer ilyen ciklus van Brahmá egy napjában. Amikor Brahmá visszavonja magába ezt az univerzumot, ezt a művelt emberek pralajának nevezik, és ekkor minden eltűnik. Az utoljára említett ezer év végén az emberek a hamisság rabjai lesznek. Helyettesek útján adományoznak és végzik az áldozatokat. Azt is bevezetik, hogy a helyetteseik teszik le a fogadalmakat. A bráhmanák azt csinálják, amit a súdráknak kellene, a súdrák vagyont gyűjtenek. A ksatriják átveszik a bráhmanák gyakorlatát. A Kali Jugában a bráhmanák tartózkodnak az áldozatoktól és a Védák tanulmányozásától. Félreteszik a botot és az őzbőrt, és válogatás nélkül mindent megesznek. A bráhmanák felhagynak az imádkozással, a súdrák pedig imádkoznak.
Olyan ez, mintha megfordulna a világ folyása - így jelentkezik a pralaja. Számos Mleccsha király fog uralkodni a földön. Ezek a bűnös királyok a hamisság rabjai, hamis elvek szerint uralkodnak alattvalóikon. Az Andhák, a Sakák, a Pulandák, a Javana királyok, a Kamvadzsák, a Valhikák és az Ábhírák nagyon bátrak lesznek, megszerzik az uralmat a föld felett. Ilyen lesz a világ a Kali Juga végén. Egy bráhmana sem fogja teljesíteni rendje kötelességeit.
A ksatriják és a vaisják is a rendjükkel ellentétes szokásokat követnek. Az emberek rövid életűek, gyengék és gyávák lesznek. Az erejük kevés lesz, a testük kicsiny; alig mondanak igazat. Az ország olyan lesz, mint a sivatag, mindenütt hemzsegnek a vadállatok.
Amikor eljön a Juga vége, értelmetlenekké válnak a Védák kijelentései. A súdrák "Testvér"-ként szólítanak meg másokat, a bráhmanák pedig így: "Nemes uram."
A Juga végén az állatok hatalmasra nőnek. Az illatszerek szagát nem találjuk kellemesnek.
Az ételek sem fognak úgy ízleni, mint máskor. A nők nagyon sok gyermeket szülnek, akik teste kicsiny, a jó magatartást és modort nem ismerik. A Juga végén elterjed az orális szex.
Az emberek lakóhelyein éhínség fog dúlni, és az országutak szélén rosszhírű nők állnak. Az összes nő ellenséges lesz a férjével szemben, és egyáltalán nem ismer szerénységet. A tehenek kevés tejet adnak; a fákat ellepik a varjúrajok; nem teremnek sem gyümölcsöt, sem virágot.
A kétszer születettek gyilkosságának bűnével beszennyezett bráhmanák ajándékokat fogadnak el olyan királyoktól, akik a hamisság rabjai. A kapzsi és tudatlan bráhmanák a vallásnak csak a külső jeleit viselik, az egész földet bejárják alamizsnáért, és sanyargatják az embereket.
A családos emberek az adótehertől rettegve csalók lesznek; aszkétaruhát viselő bráhmanák kereskedelemmel szereznek vagyont. Számos bráhmana csak fösvénységből és szerzésvágyból lesz vándorszerzetes vagy brahmacsári. Ilyenkor az emberek éppen az ellenkezőjét teszik annak, mint amit a hovatartozásuk szerint kellene; rákapnak a részegítő italokra, még a tanítójuk ágyát is képesek beszennyezni. Elvakítják őket az evilági vágyak, és olyan dolgokat kergetnek, amelyek csak a húsnak és a vérnek szereznek örömet.
A Kali juga végén az aszkéták asramjai tele lesznek bűnös és arcátlan gazemberekkel, akik mindig a henyélést dicsérik.
Indra sohasem az évszaknak megfelelően adja az esőt. A földön szétszórt magvak soha nem sarjadnak ki.
A gondolatban és a tettben egyaránt bűnös emberek az irigységben és a rosszindulatban gyönyörködnek. A föld tele lesz bűnnel és erkölcstelenséggel. Aki ilyenkor erényes marad, az nem él sokáig. A földön semmilyen szempontból nem él meg az erény.
A kereskedők mindig csalnak a mérlegelésnél, így adják el az árujukat. Az erényes emberek nem élnek jól, a bűnösök pedig rendkívül meggazdagodnak. Az erény elveszti az erejét, és a bűn mindennél erősebb lesz. Az erény hívei szegények és rövidéletűek lesznek. A Juga végén a bűnösök lesznek gazdagok és hosszú életűek.
A Juga végén az emberek még a nyilvános szórakozóhelyeken, a városokban és falvakban is bűnösen viselkednek. Mindig bűnös módon törekszenek a céljaik elérésére. Még az is büszke lesz a gazdagságára, aki csak egy kis vagyont szerzett. Sokan magukhoz veszik azt a pénzt, amit mások titokban letétbe helyeztek náluk. Aztán persze szégyentelenül kijelentik, "nem is tettek letétbe semmit."
Ragadozó madarak és állatok szállják meg a nyilvános szórakozóhelyeket a városokban és a falvakban, valamint a szent templomokat. Hét-nyolc éves lányok gyermekeket szülnek, tíz-tizenkét éves fiúk utódokat nemzenek. Az emberek hatvan éves korukban már teljesen elagganak. Az emberi élet hamar véget ér. Amikor az emberek ennyire rövidéletűek lesznek, a taknyos fiatalok úgy cselekszenek, mint az öregek, a vénektől pedig ugyanazt látjuk, mint az ifjaktól. A helytelen magatartásra hajló és rossz modorú nők még a legjobb férjeket is megcsalják, szolgákkal, rabszolgákkal, sőt állatokkal is megfeledkeznek magukról. Megtörténik ez még a jó emberek feleségeivel is, már a férjük életében.
Végül hét vakítóan ragyogó nap jelenik meg az égen, felisszák az összes vizet a folyókból és a tengerekből. Megjelenik a széltől segített Szamvartaka tűz, és mindent hamuvá éget ezen a Földön.

2008 november 29.

Szerző: Csaba vezér  2013.03.25. 15:26 Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://csabavezir.blog.hu/api/trackback/id/tr595149837

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.