Szerző: Csaba vezér  2019.06.13. 19:42 1 komment

A Kárpát-medencét és a Balkán-félszigetet is meghódító Tordas-vincsa társadalom Anyaistent ábrázoló agyagszobrait oly módon formázták meg, hogy azok alakja a nikolsburgi székely-magyar rovás ábécé TEN rovásjelére, de leginkább az énlakai unitárius templom kazettás mennyezetén is megtalálható Usten rovásjelét alkotó ugyancsak TEN olvasatú jelére hasonlít.

5691.jpg

d77e3ef3bb60cad728b6c29594e211b6.jpg

vinca_kokor_5ezer_ev_terakotta_21_5cm.jpg

vinca1.jpg

vinca3.jpg

tordasi_istenanya.pngIstenanyát ábrázoló tordasi szobor (i.e. 7000-3500) mellkasára a Ten jelét rajzolták. A jel fölé húzott íves vonal és a Ten jel egy része a Lyuk jelét képezi, mellyel a szobor alkotója a nemiségre utalt. A jelek olvasata: Anyaisten

tordas_lyuk.pngA szobor Lyuk és

tordasi_ten.png Ten jele

nikolsburgi_ten_png.jpgA nikolsburgi ábécé Ten rovásjele, mely azonos alakú az Anyaistent ábrázoló tordasi szobor mellkasára rajzolt jellel

enlakaiegyisten.jpgAz énlakai templom Egy Usten jele 

 

 

Antal Csaba

Szerző: Csaba vezér  2018.07.01. 13:22 Szólj hozzá!

Szerző: Csaba vezér  2018.01.17. 09:45 Szólj hozzá!

Korábban a Facebook-on már bemutattam azt a cseréptöredéket, ami a kora rézkortól (Kr. e. 4500-400) az avar korig (Kr. u. 6-8. század) terjedő időszak tárgyi emlékeinek lelőhelyéről származó és talajfeltöltéshez használt földből került elő. Az alábbi képen látható lelet az ugyanott talált cserépdarabok díszítéseitől (hullámvonalak, cikk-cakkok, meandroid vonalak stb.) teljesen eltérő jeleket hordoz. Ennek a jelnek az alsó része hiányzik ugyan, de a megmaradt vonalakban a székely rovás abc-ből is ismert betűk jellemzői ismerhetők fel. Az 5,2x5,6 cm nagyságú és átlag 0,7 mm vastagságú töredék, annak ívét nézve, egy kb. 14 cm átmérőjű korsó vagy edény része lehetett. A törések mentén erős kopás látható, amiből az következik, hogy az jóval korábban a mezőgazdasági talajművelés során károsodott és maximum 25-35 cm mélyen lehetett.

20160912_091449.jpgRovásjeles korsótöredék Tiszapüspöki határából (avar kori?)

20180108_112901.jpgDíszített töredékek ugyanarról a lelőhelyről

Mivel a Kárpát-medencében talált hazatérés kora előtti rovásleletek számának tekintetében igen gyéren állunk, minden apró, jelentéktelennek tűnő írásemléket nagy becsben kell tartani. Így tettem ezzel a cseréptöredékkel és a szimetria elvét is figyelembe véve megpróbáltam kiegészíteni a jel hiányzó részét. Ebből a részleges jelből is megállapítható, hogy az több jel összerovása. Jobb szélen valószínűleg az U rovásjele látható, amihez talán az M vagy az A hang jelét kapcsolták. A kiegészített U jelhez hasonló és azonos hangértékű jel látható az Újpesti rovásfeliratos korsótöredéken is. 

2ujpesti_korso_u.jpgA rovásfeliratos Újpesti korsótöredék U betűje (IX.-X. század)

Az U rovásjelének baloldali széléből a törés mentén egy alig észrevehető kb. 45°-ban lefelé futó vonaltöredék látható, amit valószínűleg annak jobboldali széléig húztak. A rovó ezzel a vonallal az U rovásjelen belül egy újabb betűt, az R rovásjelét hozta létre.

cserepdarabjele1.jpg U-R-A vagy cserepdarabjele2.jpgU-R-M összerovás

A kiegészített összerovásból kiemelt jeleket megfelelő sorrendbe téve az edény oldalára valószínűleg az URA vagy az URuM szót rótták.

urm.jpgAz összerovásból kiemelt betűk jobbról-balra haladva: U, R, M (vagy A) 

 

Antal Csaba

Szerző: Csaba vezér  2018.01.10. 09:08 Szólj hozzá!